exempla ostendere

Charta pocula | Sphærulæ charta | Situlis charta | Cucurbitulae CONRUGIS paper

Exempla (Leather Cucurbitulae, Acetabula chartacea, Paper situlis) Maken machinis a nobis:

charta situlis

charta Sphærulæ

Cucurbitulae CONRUGIS paper

charta pocula