ຕົວຢ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນ

Paper ຖ້ວຍ | Paper ຊາມ | Paper ຕັກ | corrugated ຖ້ວຍເຈ້ຍ

ຕົວຢ່າງ (Paper ຖ້ວຍ, ກະດາດຊາມ, ເຈ້ຍຕົວຕັກ) Maken ໂດຍເຄື່ອງຂອງພວກເຮົາ:

ຕັກກະດາດ

ໂຖປັດສະວະເຈ້ຍ

corrugated ຖ້ວຍເຈ້ຍ

ຖ້ວຍເຈ້ຍ