ตัวอย่างแสดง

กระดาษถ้วย | กระดาษชาม | กระดาษกี๋ | ลูกฟูกถ้วยกระดาษ

ตัวอย่าง (กระดาษถ้วยกระดาษชามกระดาษกี๋) Maken โดยเครื่องของเรา:

บุ้งกี๋กระดาษ

ชามกระดาษ

ลูกฟูกถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ